Riksdagens protokoll 1975/76:82 (11-12 mars 1976)

Riksdagens protokoll 1975/76:82

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1975/76:82

Fredagen
den 12 mars

Kl.  14.00

Förhandlingarna
leddes av herr andre vice talmannen.

§
1 Justerades protokollet för den 4 innevarande månad.

§
2 Herr andre vice talmannen meddelade att till kammaren inkommit läkarintyg för
fru Ryding,  som var sjukskriven  under tiden den 8 mars-den 16 maj.
Erforderlig ledighet beviljades.

Herr andre vice talmannen anmälde att herr
Wernerdal fr. o. m. den 12 mars inträdde som ersättare för fru Ryding under
hennes ledighet frän riksdagsmannauppdraget.

Nr
82

Fredagen
den 12 mars 1976

Om
svenska utlandsorgans medverkan vid information om utlandssvenskars löst rät t

§ 3 Om svenska
utlandsorgans medverkan vid information om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.