Riksdagens protokoll 1974:1 (10-16 januari 1974)

Riksdagens protokoll 1974:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1974:1

Torsdagen den 10 januari

Kl. 11.00

Torsdagen
den 10 januari 1974

§ 1 Sammanträdet öppnades av herr NILSSON i Stockholm
såsom den ledamot, vilken bevistat de flesta riksdagarna, med följande ord:

Jag hemställer till kammarens ledamöter — efter högt
föredöme — att sitta ned medan jag håller mitt tal. Det är faktiskt första
gången under mina 34 tidigare riksdagar som jag talar inför en så fullbesatt
kammare. Inte ens under ATP-stridens hetaste debatter hade jag en sådan stor
pubhk, och ni förstår mig kanske om jag vill utnyttja detta tillfälle.

Detta sagt
utanför protokollet.

Ärade riksdagsledamöter! Min plikt likmätigt hälsar jag
välkommen till vårt gemensamma arbete under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.