Protokoll 2022/23:40 Fredagen den 16 december

Riksdagens protokoll 2022/23:40

§ 1  Anmälan av återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen anmälde att Leila Ali Elmi (MP) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 15 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Nicklas Attefjord (MP).

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Katarina Luhr som suppleant i finansutskottet, Annika Hirvonen som suppleant i justitieutskottet samt Ulf Holm som suppleant i utrikesutskottet, i försvarsutskottet och i trafikutskottet under Emma Bergingers ledighet.

Andre vice talmannen förklarade valda till

suppleant i finansutskottet 

Katarina Luhr (MP)

suppleant i justitieutskottet  

Annika Hirvonen (MP)

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 12 januari 2023–31 mars 2023
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.