Protokoll 2021/22:75 Måndagen den 28 februari

Riksdagens protokoll 2021/22:75

§ 1  Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU40

Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina

föredrogs.

Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det skulle behandlas.

Anf.  1  HANNA GUNNARSSON (V):

Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina

Fru talman! Det är krig i Europa. En suverän stat har invaderats av ett aggressivt grannland med stormaktsambitioner. Den ryska invasionen är totalt oacceptabel. Putin har gång på gång visat att han inte drar sig för att uppfylla sina stormaktsambitioner med militär aggression. Nu
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.