Protokoll 2021/22:16 Torsdagen den 14 oktober

Riksdagens protokoll 2021/22:16

§ 1  Upphävande av medgivande för utskotten att besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden

Tredje vice talmannen meddelade att kammaren den 17 juni 2020 på förslag av talmannen beslutat att tills vidare medge att utskotten skulle få besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden. Kammarens beslut hade fattats med anledning av de extraordinära förhållanden som till följd av pandemin väsentligen försvårat för ledamöterna att delta på plats vid utskottens sammanträden i Stockholm.

Tredje vice talmannen meddelade att talmannen i samråd med gruppledarna noterat att de synnerliga skäl som legat till grund för beslutet inte längre förelåg. Talmannen hade därför föreslagit att medgivandet att utskotten fick besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.