Protokoll 2021/22:14 Tisdagen den 12 oktober

Riksdagens protokoll 2021/22:14

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 13–17, 20 och 21 september justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Catarina Deremar (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Kristoffer Lindberg (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Patrik Lundqvist (S) under tiden för hans ledighet den 1 november–19 december,

att Ulf Lönnberg (KD) skulle tjänstgöra som ersättare för Christian Carlsson (KD) under tiden för hans ledighet den 15 november 2021–28 januari 2022 samt

att Richard Herrey (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Magdalena Schröder (M) under tiden för hennes ledighet den 10 december 2021–1 augusti 2022.

§ 4  Anmälan om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.