Protokoll 2021/22:130 Tisdagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:130

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:130

Tisdagen den 14 juni

Kl.  09.00–15.47

       18.00–20.54

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Carl-Oskar Bohlin (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i OSSE-delegationen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2021/22:31 för torsdagen den 2 juni från justitieutskottet,

prot. 2021/22:35 för torsdagen den 9 juni
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.