Protokoll 2021/22:127 Torsdagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:127

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:127

Torsdagen den 9 juni

Kl.  12.00–16.43

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Elsemarie Bjellqvist (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 7 juni 2022 sedan Dag Larsson (S) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.