Protokoll 2021/22:114 Måndagen den 16 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:114

§ 1  Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna

Anf.  1  Statsminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Herr talman! Jag vill först tacka kammaren för att den med så kort varsel har kunnat samlas för den här särskilda debatten om Sveriges säkerhetspolitiska vägval.

Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspoli-tiska överläggningarna

Den 24 februari i år inleddes ett nytt och mörkt kapitel i Europas historia. Ryssland inledde då ett olagligt, oprovocerat och oförsvarligt anfallskrig mot Ukraina. Och Europa, Sverige och svenska folket lever nu i en ny och farlig verklighet. Den europeiska säkerhetsordningen, som Sverige bygger sin säkerhet på, befinner sig under angrepp.

Utvecklingen har gått åt fel håll länge. Vi har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.