Protokoll 2020/21:95 Onsdagen den 17 mars

Riksdagens protokoll 2020/21:95

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 februari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:479

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:479 Bombdåd och bilbränder

av Thomas Morell (SD)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang. Interpellationen kommer att besvaras den 23 mars 2021.

Stockholm den 3 mars 2021

Justitiedepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Jenny Kvarnholt

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:486

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:486 Sms-utskick med anledning av pandemin

av Hans Rothenberg (M)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.