Protokoll 2020/21:139 Fredagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:139

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 maj justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Pyry Niemi (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation från och med den 14 september och

att Elisabeth Rynning avsagt sig uppdraget som chefsjustitieombudsman från och med den 1 oktober.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:793

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:793 Arbetsförmågebedömningen i sjukförsäkringen

av Ida Gabrielsson (V)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 juni 2021.

Skälet till dröjsmålet är andra inbokade åtaganden.

Stockholm den 10 juni 2021

Socialdepartementet

Ardalan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.