Protokoll 2020/21:133 Torsdagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:133

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:133

Torsdagen den 3 juni

Kl.  12.00–17.36

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Åsa Hartzell (M) skulle tjänstgöra som ersättare för David Josefsson (M) under tiden för hans ledighet den 1 september–30 november.

§ 2  Meddelande om särskild debatt om konflikten i Mellanöstern

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas partigrupper skulle en särskild debatt om konflikten i Mellanöstern anordnas onsdagen den 23 juni kl. 15.00.

Från regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.