Protokoll 2020/21:132 Onsdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:132

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:132

Onsdagen den 2 juni

Kl.  09.00–19.27

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Margareta Fransson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för Rebecka Le Moine (MP) under tiden för hennes ledighet den 19 september 2021–19 mars 2022.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:773

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:773 Bostadstillägget i sjuk‑ och aktivitetsersättningen

Interpellationen kommer att besvaras fredagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.