Protokoll 2020/21:131 Tisdagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:131

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Mathias Tegnér (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Daniel Färm (S).

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:762

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:762 Holmöfärjan

av Helena Lindahl (C)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 juni 2021.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 31 maj 2021

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:766

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:766 Tryggheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.