Protokoll 2020/21:117 Fredagen den 30 april

Riksdagens protokoll 2020/21:117

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:117

Fredagen den 30 april

Kl.  09.00–11.53

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag

Anf.  1  EDWARD RIEDL (M):

Fru talman! Låt mig börja med att säga att Moderaterna påkallade den här debatten utifrån de stora problem vi har sett med korttidspermitteringsstödet. Regeringen har misslyckats med att se till att de företag som behöver de här stöden får dem inom rimlig tid. Det riskerar jobb, och det riskerar företag.

Regeringen har också misslyckats, fru talman, med att hålla kriminella borta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.