Protokoll 2019/20:27 Tisdagen den 5 november

Riksdagens protokoll 2019/20:27

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 10, 11 och 15–18 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Camilla Hansén (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 4 november 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 31 oktober 2019

Svante O Johansson

ersättare för ordföranden/Sofia Ekstrand

sekreterare

§ 3  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Ola Möller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.