Protokoll 2019/20:27 Tisdagen den 5 november

Riksdagens protokoll 2019/20:27

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:27

Tisdagen den 5 november

Kl.  13.00–15.39

       18.00–18.47

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 10, 11 och 15–18 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Camilla Hansén (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 4 november 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 31 oktober 2019

Svante
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida