Protokoll 2019/20:146 Torsdagen den 20 augusti

Riksdagens protokoll 2019/20:146

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10–12, 15–17, 22, 23, 29 och 30 juni justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Anna Vikström (S) har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 augusti 2020.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 9 juli 2020

Annika Sandström

ordförande/Agota Földes

sekreterare

§ 3  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att Björn Wiechel (S)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.