Protokoll 2019/20:14 Torsdagen den 3 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:14

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:14

Torsdagen den 3 oktober

Kl.  12.00–13.02

       14.00–15.21

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12 och 13 september justerades.

§ 2  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelser kommit in:

Till riksdagens talman

Entledigande av statsråd

Statsministern entledigar statsrådet Annika Strandhäll från uppdraget att vara statsråd.

Stockholm den 1 oktober 2019

Stefan Löfven

Till riksdagens talman

Förordnande av statsråd

Statsministern förordnar Lena Micko att fr.o.m. denna dag vara statsråd.

Stockholm den 1 oktober 2019

Stefan Löfven

§ 3  Anmälan om ersättare för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida