Protokoll 2019/20:118 Torsdagen den 7 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:118

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 april justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2019/20:3607 och 3608 till kulturutskottet

EU-dokument

COM(2020) 310 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 1 juli.

Lärare och elever

§ 3  Lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU12

Lärare och elever

föredrogs.

Anf.  1  KRISTINA AXÉN OLIN (M):

Fru talman! Vi vill alla här såklart se ett samhälle utan corona. Vi moderater vill också se lyckliga människor och tillväxt. Vi kan bara hoppas att coronapandemin går över så fort som möjligt. Det är svårt för oss att påverka den med politiska beslut.

Men när det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.