Protokoll 2019/20:106 Torsdagen den 16 april

Riksdagens protokoll 2019/20:106

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 mars justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2019/20:99 till finansutskottet

2019/20:100

Förslagspunkt 1 till finansutskottet 

Förslagspunkt 2–4 till konstitutionsutskottet

2019/20:148 till finansutskottet

Skrivelser

2019/20:98 till skatteutskottet

2019/20:101 till finansutskottet

Motion

2019/20:3582 till socialutskottet

§ 3  Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU20

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 (prop 2019/20:155)

föredrogs.

Tillfälliga bemyndig-anden i smittskydds-lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.