Protokoll 2018/19:54 Fredagen den 15 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:54

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Erik Ezelius (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet,

att Mats Persson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet,

att Johan Pehrson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet,

att Roza Güclü Hedin (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet,

att Juno Blom (L) avsagt sig uppdragen som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i justitieutskottet,

att Åsa Lindestam (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitu­tionsutskottet och

att Jonas Eriksson (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Daniel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida