Protokoll 2017/18:94 Tisdagen den 10 april

Riksdagens protokoll 2017/18:94

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 9, 13–16 och 20 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Marie-Louise Rönnmark (S) inträtt som ersättare för Katarina Köhler (S) under tiden för hennes ledighet den 31 mars–24 september.

§ 3  Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Jeff Ahl och Olle Felten hade följande skrivelse kommit in:

Avsägande av partibeteckning

Jag Olle Felten och jag Jeff Ahl önskar härmed att avsäga oss partibeteckningen för Sverigedemokraterna (SD) och bli partilösa (-).

Stockholm den 4 april 2018

Jeff Ahl Olle Felten

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 4  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (-) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.