Protokoll 2017/18:75 Tisdagen den 27 februari

Riksdagens protokoll 2017/18:75

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 30 och 31 januari samt för den 1, 2 och 6 februari justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade

att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD) samt

att Tina Ghasemi (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 5 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Helena Bonnier (M).

§ 3  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Amne Ali (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Emanuel Öz (S) under tiden för hans ledighet den 1 mars−31 maj.

§ 4  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.