Protokoll 2016/17:51 Tisdagen den 10 januari

Riksdagens protokoll 2016/17:51

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 30 november samt för den 1, 2 och 6 december justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade

att Paula Bieler (SD) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 24 december 2016, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Crister Spets (SD) samt

att Teresa Carvalho (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 2 januari, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Eva Lindh (S).

§ 3  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Heidi Karlsson (SD) inträtt som ersättare för Julia Kronlid (SD) under tiden för hennes ledighet den 7 januari–30 juni samt

att Jamal Mouneimne (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Katarina Köhler (S) under tiden för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.