Protokoll 2016/17:45 Tisdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2016/17:45

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 november justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Petra Ekerum (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 10 januari 2017 sedan Jan-Olof Larsson (S) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 9 december 2016

Annika Sandström

ordförande/Mattias Andersson

sekreterare

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.