Protokoll 2016/17:12 Tisdagen den 11 oktober

Riksdagens protokoll 2016/17:12

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 13, 15, 16 och 20–23 september justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde

att Marie-Louise Rönnmark (S) inträtt som ersättare för Björn Wiechel (S) under tiden för hans ledighet den 1 oktober 2016–12 januari 2017 och

att Jamal Mouneimne (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Katarina Köhler (S) under tiden för hennes ledighet den 16 oktober 2016–12 januari 2017.

§ 3  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Anette Åkesson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade att Maria Malmer Stenergard (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.