Protokoll 2016/17:114 Fredagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2016/17:114

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Carin Jämtin (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 29 maj 2017.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:504

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:504 Havskonferensen och fiskeavtalen

av Jens Holm (V)

Interpellationen har överlämnats till sr Bucht och kommer att besvaras tisdagen den 30 maj 2017.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 18 maj 2017

Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Andre vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.