Protokoll 2016/17:102 Fredagen den 28 april

Riksdagens protokoll 2016/17:102

§ 1  Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Anf.  1  ADAM MARTTINEN (SD):

Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Herr talman! Hotet från islamistisk extremism är på intet sätt nytt. Sedan flera år tillbaka har säkerhetspolisen pekat ut just den islamistiska extremismen som det största säkerhetshotet för svensk del. Innan den hotbilden bekräftades av säkerhetspolisen som aktuell varnade Sverigedemokraterna för att kravlös politik på flera områden skulle kunna leda till just ett reellt hot från islamistisk extremism.

Först skrattade de andra partierna åt våra varningar. Sedan kallade samtliga partier oss för en massa klandervärda saker. Sedan kom det första islamistiskt motiverade terrorattentatet i Stockholm den 11 december 2010. Sedan dess har utvecklingen gått fort. Händelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.