Protokoll 2015/16:88 Torsdagen den 7 april

Riksdagens protokoll 2015/16:88

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:498

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:498 ROT-avdragets påverkan på svartjobb

av Anette Åkesson (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 19 april 2016.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 4 april 2016

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2015/16:521

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:521 Skogskonto

av Ulf Berg (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 19 april 2016.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.