Protokoll 2015/16:128 Torsdagen den 25 augusti

Riksdagens protokoll 2015/16:128

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Erik Ullenhag (L) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade att Håkan Juholt (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 12 september.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade

att Anders Flanking (C) avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot,

att Lawen Redar (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatte­utskottet,

att Susanne Ackum avsagt sig uppdraget som riksrevisor och

att Marianne Eliason avsagt sig uppdraget som ledamot i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Val

Från konstitutionsutskottet hade följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.