Protokoll 2014/15:48 Tisdagen den 20 januari

Riksdagens protokoll 2014/15:48

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Anf.  1  FÖRSTE VICE TALMANNEN:

Prövning av yrkande om misstroendeförkla-ring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Under kammarens sammanträde den 14 januari 2015 väckte Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, ett yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Yrkandet biträddes av fler än 35 ledamöter och bordlades senare samma dag en första gång. Yrkandet bordlades ytterligare en gång den 15 januari 2015. Yrkandet ska nu tas upp till avgörande.

Anf.  2  RICHARD JOMSHOF (SD):

Herr talman! Trots sin korta tid vid makten har den rödgröna regeringen under ledning av Stefan Löfven producerat ett pärlband av misslyckanden, felaktiga bedömningar, brutna löften och övergivna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.