Protokoll 2014/15:46 Torsdagen den 15 januari

Riksdagens protokoll 2014/15:46

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 18 och 19 december justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Hillevi Engström (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 20 januari 2015.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Moderaternas partigrupp anmält Jessica Polfjärd (M) som gruppledare för partigrupp.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:201

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:201 Trafikdatalagring

av Krister Hammarbergh (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 27 januari 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresa och andra åtaganden.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.