Protokoll 2014/15:1 Måndagen den 29 september

Riksdagens protokoll 2014/15:1

§ 1  Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Anf.  1  Ålderspresident PER WESTERBERG (M):

Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Ärade riksdagsledamöter! Jag vill i egenskap av riksdagens tjänstgörande ålderspresident hälsa er varmt välkomna till den nyvalda riksdagens första sammanträde.

Ni är många nya ledamöter – hela 101 stycken – ett extra varmt välkommen till er!

Ni är också ett antal ledamöter som suttit en eller flera mandatperioder. Välkomna tillbaka till en ny mandatperiod!

Det är glädjande att valdeltagandet för riksdagsvalet gick upp till nästan 86 procent. Som ledamöter representerar ni landet brett. Medelåldern ligger på 45 år. Mandatperiodens äldsta ledamot är 81 år, och den yngsta är 21 år. Men på jämställdhetsfronten har vi fortfarande en del
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.