Vissa psykiatrifrågor m.m.

Proposition 2008/09:193

2008/09:193

sjukvårdslagen

tillsammans

medel.

utan

kommunen,

planen.

SoL.

lagrådsremissen.

lider.

memorian.

tillgodoses.

sammanhang.

vårdens

slagen.

överenskommelser.

funktionsnedsättning.

område.

psykisk

sjukvården.

ens

vårdgivare.

sjukvård)

ningen.

lagen.

av

det.

sekretessbestämmelser.

detta.

huvudmännen.

fredsställande.

socialtjänst.

sjukvårdslagen

relation

förslag.

(2001:453)

somatiska

relation

(1982:763)

psykiska

hålla

funktionshinder.

funktionshinder.

missbrukar.

kiska

verkan

lösas.

munen

Bilaga

andra.

(2001:453)

andra.

närstående.

(1980:100)

psykiska

hålla

funktionshinder.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-05-26 Bordläggning: 2009-05-26 Hänvisning: 2009-06-01 Motionstid slutar: 2009-06-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)