Vårdnadshavares skadeståndsansvar

Proposition 1993/94:57

Regeringens proposition

1993/94:57

Vårdnadshavares skadeståndsansvar

Prop.

1993/94:57

Regeringen föreslår riksdagen att anta

det förslag som har tagits upp i

bifogade utdrag ur regeringsprotokollet

den 7 oktober 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Reidunn Laurén

Propositionens huvudsakliga innehåll

En vårdnadshavare är skyldig att betala

skadestånd för skador som hans eller

hennes barn har orsakat, om vårdnadshava-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-12 Bordläggning: 1993-10-12 Hänvisning: 1993-10-13 Motionstid slutar: 1993-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)