Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Proposition 2016/17:59

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Öppna PDF:en för att läsa texten.
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-12-19 Bordlagd: 2016-12-19 Hänvisad: 2016-12-20 Motionstid slutar: 2017-01-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)