Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

Proposition 2019/20:30

Regeringens proposition 2019/20:30

Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg Prop.

2019/20:30

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 oktober 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor genom Marieholmstunneln i Göteborg.

Syftet med förändringarna är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bl.a. Västlänken och den nya älvförbindelsen vid Marieholm.

Trängselskatt bör tas ut för resor genom Marieholmstunneln fr.o.m. den tidpunkt då tunneln öppnar för trafik. Det är i detta skede inte möjligt att med exakthet säga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-10-29 Bordlagd: 2019-11-05 Hänvisad: 2019-11-07 Motionstid slutar: 2019-11-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)