Totalförsvarets utveckling till och med budgeåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

Proposition 1991/92:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1991/92:102

Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97
samt anslag för budgetåret 1992/93

Prop.

1991/92:102

Regeringen
överlämnar denna proposition till riksdagen.

Föredragande
i propositionsärendet vid regeringssammanträdet har varit chefen för
försvarsdepartementet samt cheferna för justitie-, utrikes-, kom­munikations-,
finans-, jordbruks-, arbetsmarknads-, kultur- och näringsde­partementen; vidare
statsråden Dinkelspiel, Könberg och Thurdin.

Stockholm
den 13 februari 1992


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Anders Björck

Propositionens
huvudsakliga innehåll        Prop. I99i/92:102

I
föreliggande proposition lämnar regeringen förslag avseende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1992-02-25 Bordläggning: 1992-02-25 Hänvisning: 1992-02-26 Motionstid slutar: 1992-03-16
Förslagspunkter (258)
Följdmotioner (84)