Totalförsvar i förnyelse

Proposition 1995/96:12

Regeringens proposition
1995/96:12

Totalförsvar i förnyelse

Prop.

1995/96:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 september 1995

Mona Sahlin

Thage G Peterson

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram förslag till riksdagens ställnings-
tagande i fråga om säkerhetspolitiken, försvarspolitiken, målen för
totalförsvaret, övergripande principiella frågor om totalförsvarets
utformning och struktur samt ekonomin för försvarsbeslutsperioden
1997 - 2001.

I Sveriges nya säkerhetspolitiska situation med ett brett spektrum av
tänkbara risker, hot och påfrestningar såväl i fred som i krig har svensk
säkerhetspolitik såväl en nationell som internationell dimension.

Nationellt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-10-05 Bordläggning: 1995-10-05 Hänvisning: 1995-10-10 Motionstid slutar: 1995-10-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (33)
Följdmotioner (22)