Totalförsvar i förnyelse

Proposition 1995/96:12

Regeringens proposition

1995/96:12

Totalförsvar i förnyelse

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 september 1995

Mona Sahlin

Thage G Peterson

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram förslag till riksdagens ställningstagande

i fråga om säkerhetspolitiken, försvarspolitiken, målen för totalförsvaret,

övergripande principiella frågor om totalförsvarets utformning och struktur samt

ekonomin för försvarsbeslutsperioden

1997 - 2001.

I Sveriges nya säkerhetspolitiska situation med ett brett spektrum av tänkbara

risker, hot och påfrestningar såväl i fred som i krig har svensk

säkerhetspolitik såväl en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1995-10-05 Bordläggning: 1995-10-05 Hänvisning: 1995-10-10 Motionstid slutar: 1995-10-20
Förslagspunkter (33)
Följdmotioner (22)