Statistik på upphandlingsområdet

Proposition 2018/19:142

Regeringens proposition 2018/19:142

Statistik på upphandlingsområdet

Prop.

2018/19:142

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser, även de som enligt bestämmelser i
EU-direktiven
om upphandling ska annonseras genom Europeiska kommissionens publikationsbyrå och dess annonsdatabas.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara registermyndighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Bordlagd: 2019-06-13 Hänvisad: 2019-06-14 Motionstid slutar: 2019-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)