Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.

Proposition 1975:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition nr 26 år 1975

Prop. 1975: 26

Nr 26

Regeringens
proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritets­politiken m. m.;

beslutad
den 27 februari 1975

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagUs i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

ANNA-GRETA
LEIJON

Propositionens
huvudsakliga innehåU

I
propositionen föreslås vissa övergripande mål och riktlinjer för den framtida
invandrar- och minoritetspoUtUten. Vidare föreslås konkreta åtgärder på skUda
samhällsområden samt vissa ändringar i statens in­vandrarverks organisation.

Invandrar-
och minoritetspoUtiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet meUan
invandrare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida