Patientdatalag m.m.

Proposition 2007/08:126

Patientdatalag m.m.

Regeringens proposition 2007/08:126

Patientdatalag m.m.

Prop.

2007/08:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2008

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en ny lag, patientdatalagen. Den föreslagna regleringen innebär att patientjournal- lagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister ersätts av den nya lagen. I denna lag, som ska gälla för alla vårdgivare oavsett huvud- mannaskap, regleras bl.a. sådana frågor som skyldigheten att föra patient- journal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verks-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-03-25 Bordläggning: 2008-03-27 Hänvisning: 2008-03-28 Motionstid slutar: 2008-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)