om vissaa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1977/78:65

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1977/78: 65 Regeringens proposition

1977/78: 65

om
vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret;

beslutad
den 15 december 1977.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar.

THORBJÖRN
FÄLLDIN

ERIC
KRÖNMARK

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslåsalt Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv 5) läggs ned. Vidare
föreslås att Skånska luftvärnsregementet (Lv 4) i Malmö fiyttas till Ystad och
där samordnas med Södra skånska regementet (P7/Fo II). Förslag läggs också fram
om föriäggning av Svea trängregemenle (T 1) i Linköping till Livgrenadjärregementets
(I 4/Fo 41) och Svea artilleriregementes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.