om verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Proposition 1990/91:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:102

om verksamhet och anslag inom

totalförsvaret under budgetåret 1991 /92         PioP

1990/91:102

Regeringen
förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 14 februari 1991 för de åtgärder och de ändamål som
föredragandena har hemställt om.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Roine Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen lämnas verksamhets- och budgetförslag för de anslag inom
totalförsvaret som togs upp med preliminärt beräknade belopp i 1991 års
budgetproposition. Budgetförslaget omfattar totalt 39334 milj. kr.

I
bilaga 1 redovisas bl. a. överväganden om säkerhetspolitiken och det planerade
försvarsbeslutet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-02-21 Bordläggning: 1991-02-22 Hänvisning: 1991-03-04 Motionstid slutar: 1991-03-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (322)
Följdmotioner (40)