om verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Proposition 1990/91:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:102

om verksamhet och anslag inom

totalförsvaret under budgetåret 1991 /92         PioP

1990/91:102

Regeringen
förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 14 februari 1991 för de åtgärder och de ändamål som
föredragandena har hemställt om.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Roine Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen lämnas verksamhets- och budgetförslag för de anslag inom
totalförsvaret som togs upp med preliminärt beräknade belopp i 1991 års
budgetproposition. Budgetförslaget omfattar totalt 39334 milj. kr.

I
bilaga 1 redovisas bl. a. överväganden om säkerhetspolitiken och det planerade
försvarsbeslutet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1991-02-21 Bordläggning: 1991-02-22 Hänvisning: 1991-03-04 Motionstid slutar: 1991-03-14
Förslagspunkter (322)
Följdmotioner (40)