om verksamhet och anslag för det militära försvaret m. m. under budgetåret 1989/90

Proposition 1988/89:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:80

om verksamhet och anslag för det militära „

°                                   Prop.

försvaret m. m. under budgetåret 1989/90 1988/89:80

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 16 februari 1989.


regeringens vägnar

Kjell-Olof Feldt

Roine Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

l
propositionen lämnas ett budgetförslag för verksamheten inom det mili­tära
försvaret m.m. samt för anslaget K7. Nämnden för vapenfriulbild-ning under
budgetåret 1989/90.1 1989 års budgetproposition, bil. 6, beräk­nades anslagen
fördel militära försvaret m. m. preliminärt till 27 941 milj. kr. och för
anslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1989-02-24 Bordläggning: 1989-02-24 Hänvisning: 1989-03-06 Motionstid slutar: 1989-03-16
Förslagspunkter (146)
Följdmotioner (26)