om program för regional utveckling och resurshushållning

Proposition 1981/82:113

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:113

Regeringens proposition 1981/82:113

om
program för regional utveckling och resurshushållning;

beslutad
den 4 mars 1982.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll för den åtgärd eller del ändamål som framgår av
föredragandens hemställan.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

NILS
G. ÅSLING

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås mål och riktlinjer för regionalpolitiken som i huvudsak
bygger på den politik riksdagen tidigare lagt fasl.

Förslag
lill en effektivare regionalpolitik redovisas bl. a. på grundval av
länsplanering 1980, utredningen om vissa regionalpolitiska medel, förslag
beträffande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.