om ny konsumentköplag

Proposition 1989/90:89

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:89

om ny
konsumentköplag

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 1 februari 1990.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag som skall ersätta
den nuvarande konsumenlköplagen från år 1973. Propositionen ingår som ett led i
det reformarbete på köprättens område som tidigare resulterat i lagen (1987:822)
om internationella köp samt prop. 1988/89:76 om ny köplag.

Det
nu framlagda förslaget innebär att alla lagregler om konsumentköp samlas i en
särskild konsumentköplag. Den allmänna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1990-03-01 Bordläggning: 1990-03-05 Hänvisning: 1990-03-06 Motionstid slutar: 1990-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)