om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m.

Proposition 1989/90:37

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90: 37

om ingripanden mot olovlig kontorisering, m. m.

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 19 oktober 1989.

Ingvar
Carlsson

Ulf Lönnqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås följande.

Den tioåriga
preskriptionstiden slopas när det gäller byggnadsnämndens rätt att ingripa
genom ansökan om handräckning och föreläggande om rättelse för att återställa
bostadslägenheter som olovligt kontoriserats eller på aimat sätt fått sin
användning väsentligt ändrad. Ändringen rör dock inte sådana omvandlingar där
möjligheten att ingripa gått förlorad redan före ikraftträdan­det.

Inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-10-25 Bordläggning: 1989-10-25 Hänvisning: 1989-10-27 Motionstid slutar: 1989-11-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.