om försvarsmaktens organisation m.m. på Gotland

Proposition 1980/81:27

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1980/81:27

om
försvarsmaktens organisation m. m. på Gotland;

beslutad den 16 oktober 1980.

Regeringen föreslär riksdagen att antaga de förslag som
har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

ERIC
KRÖNMARK

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen behandlas frågan om försvarsmaktens
organisation på Gotland samt frågan om disposition av övningsmark för
arméförbandens ulbildning.

Gollands kuslarlilleriförsvar
med Gotlands kuslartilleriregemenle bör även i fortsättningen vara mobiliseringsmyndighel
och ha därmed sam­manhängande förvaltningsansvar. Resurserna för dessa uppgifler
bör i huvudsak vara lokaliserade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida