om försäkringsmäklare

Proposition 1988/89:136

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:136

om fbrsäkringsmäklare

Prop. 1988/89:136

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 22 mars 1989.


regeringens vägnar Sten Andersson

Odd
Engström

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen läggs fram förslag till en lag om försäkringsmäklare. Lagen består
av näringsrättsliga och civilrättsliga regler, som skall tillämpas på juridiska
och fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar direktförsäk­ringar från olika
försäkringsgivare.

De
näringsrättliga reglerna innebär bl.a. atl varje försäkringsmäklare skall vara
registrerad hos försäkringsinspektionen och stå under dess till­syn.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1989-03-29 Bordläggning: 1989-04-03 Motionstid slutar: 1989-04-18 Hänvisning: 1989-04-18